Moderne Slavernij Wetgeving

Inleiding

Deze verklaring voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021 is afgelegd door NCO Europe Ltd, New City House, 57-63 Ringway, Preston PR1 1AF, in overeenstemming met artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 (de "Act"). Deze verklaring beschrijft de acties die NCO heeft ondernomen om inzicht te krijgen in alle potentiële risico's en de stappen die zijn ondernomen om processen te ontwikkelen om de transparantie te verbeteren en risico's op slavernij of mensenhandel in haar bedrijf en/of toeleveringsketens te elimineren.

Onze activiteiten

NCO is een toonaangevende outsourcingpartner op het gebied van financiën en klantenzorg. Bij NCO zijn we trots, dat we de individuele behoeften van klanten begrijpen. Ons doel is om met elke klant samen te werken om het best mogelijke resultaat te bereiken. Klanten staan steeds centraal in onze filosofie en bedrijfscultuur.

Onze mensen

Passie, talent, loyaliteit en welke bijdrage NCO ook nodig heeft , is de ethiek die voor een ieder geldt. Wij waarderen onze mensen en zijn trots op de aanzienlijke investeringen die wij doen door het ontwikkelen van talent uit 'eigen huis' en het bieden van uitstekende mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren en promotie te maken binnen de NCO organisatie. Ons doel is dat ieder van ons zijn of haar volledige potentieel bereikt.

 

Onze toeleveringsketens en due diligence

NCO tolereert geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel. Voorafgaand aan de benoeming van een uitbesteder/leverancier dient NCO zich van te verzekeren dat de derde partij een geschikte partner is die normen en waarden voor klantenservice, nauwkeurigheid en verantwoordelijkheden onder de Wet moderne slavernij en mensenhandel kan toepassen. Daarom voert NCO, voordat een overeenkomst wordt bevestigd, een grondige ‘due diligence-audit’ uit om haar beginselen, waarden en eventuele toepasselijke wettelijke/regelgevende vereisten te toetsen en te valideren.

Voortdurende controles wordt uitgevoerd zoals vermeld in NCO's interne processen.

 

Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel

NCO wil ervoor zorgen dat er geen sprake is van moderne slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketen of in enig onderdeel van ons bedrijf. Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel weerspiegelt ons streven om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en om effectieve systemen en controles in te voeren en te handhaven om ervoor te zorgen dat er nergens in onze toeleveringsketens sprake is van slavernij en mensenhandel.Onze voorgang

Onze voorgang

Wij zijn van mening dat het risico van slavernij en mensenhandel binnen onze activiteiten laag tot nihil is. Elk potentieel risico wordt beperkt door ons beleid, procedures, en de uitvoerende controles die binnen onze bedrijfsvoering zijn ingebouwd door de kennis, vaardigheden en gedragingen van onze collega's. Dit zijn duidelijke prestatie-indicatoren waaraan wij onze doeltreffendheid kunnen meten. Bovendien , beschikken wij over processen die klokkenluiders bemoedigen en beschermen wanneer het gaat om de melding van bedenkelijke situaties.

Opleiding

De Act is opgenomen in onze jaarlijkse Compliance Training alsook bij onze introductie training, ons beleid is beschikbaar voor alle medewerkers zodat zij in staat zijn om risicofactoren te signaleren, de implicaties te begrijpen en ons te helpen bij het effectief implementeren van het Anti-slavernij beleid.

 

Onze 12-maandelijkse doelstellingen

 

- Voortdurende verbetering m.b.t. inzicht in de veranderende dreiging die uitgaat van moderne slavernij en garanderen dat onze controleomgeving dit weerspiegelt.

 

- Ondertekening van het register van regeringsverklaringen inzake moderne slavernij en indiening van de jaarlijkse verklaring voor 2021. Onze collega's bewust blijven maken van het onderwerp via de jaarlijkse nalevingsopleiding van het NCO, collega's aanmoedigen om bedenkelijke situaties te melden en te garanderen dat actie zal worden ondernomen naar aanleiding van dergelijke vermoedens.

 

- Voortdurende borging dat ons document met bewijsmateriaal voor leveranciersaudits up to date is is voor het verkrijgen van duidelijke bevestiging van kleine bedrijven die geen verklaring inzake moderne slavernij hebben, dat zij zich aan deze normen houden.

 

- Onze ESG-strategie verder ontwikkelen, met inbegrip van moderne slavernij.

 

 

Deze verklaring wordt afgelegd op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt onze verklaring inzake slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021. Deze verklaring is goedgekeurd door het bestuur van NCO Europe Ltd en zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt.

 

)
Wilt u met een teamlid van ons spreken?
Bel ons op 0800 5227200
Dichtbij