Privacybeleid

Bij NCO Europe respecteren wij uw privacy. Lees ons privacybeleid om erachter te komen hoe wij met omgaan uw gegevens.

Privacybeleid

Wie zijn wij?

NCO Europe Ltd zal de gegevensverwerker zijn voor alle gegevens die we van u bewaren. Ons bedrijfsregistratienummer is 3122581 en ons geregistreerde adres is New City House, 57-63 Ringway, Preston, Lancashire, PR1 1AF, Veringd Koningkrijk.

Mogelijk hebben we contact met u opgenomen omdat één van onze klanten u toestemming heeft gegeven om namens de klant met ons in contact te komen. Deze machtiging is door de klant aan ons meegedeeld, hetzij mondeling, schriftelijk, of als gevolg van het feit dat u volmacht heeft gekregen over hun zaken.

Wie zijn onze cliënten?

Onze cliënten staan ​​bekend als de gegevensbeheerder voor uw gegevens, wat betekent dat zij bepalen hoe uw gegevens worden verwerkt en voor welk doel. Als gegevensverwerker verwerken wij uw gegevens namens onze cliënten in overeenstemming met onze legitieme, commerciële belangen en die van onze cliënten.

Onze cliënten zijn de juridische eigenaren van het account met het openstaande saldo dat ze aan NCO Europe hebben doorgegeven, om namens hen te beheren. Voor meer informatie over wie de cliënt en de juridische eigenaar van dit account is, verwijzen wij u naar alle correspondentie die de cliënt heeft ontvangen van NCO Europe, of u kunt met ons contact opnemen via het adres bovenaan deze kennisgeving, door ons een e-mail te sturen naar correspondence@ncoeurope.com of door ons te bellen op 0330 060 1500.

Welke gegevens bewaren wij van u?

De gegevens die wij van u bewaren, worden geclassificeerd als persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u, een levend individu, waardoor u kunt worden geïdentificeerd op basis van die gegevens. Het soort persoonsgegevens die we van u bewaren, zijn uw naam, geboortedatum, adres en contactgegevens. We slaan uw gegevens alleen op als u bent geautoriseerd door een van onze klanten om namens de klant met ons handelen.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nastreven van de legitieme belangen van NCO Europe en van onze cliënt. De legitieme belangen van zowel NCO Europe als de cliënt zijn het beheren van de rekening met het openstaande saldo waarvan de cliënt de juridische eigenaar is, afkomstig uit een kredietovereenkomst tussen de klant en onze cliënt, of de schuldeiser van wie onze cliënt de account gekocht heeft.

Wat doen wij met uw gegevens?

Alle persoonlijke gegevens die we van u bewaren, worden verwerkt door onze medewerkers in het Verenigd Koninkrijk met het doel het dossier namens onze cliënt te beheren.

Tenzij wij daartoe door u zijn geautoriseerd, sturen wij uw gegevens niet naar een andere derde partij, behalve naar externe leveranciers die ons helpen bij het vervullen van onze contractuele verplichtingen tegenover onze cliënt en het nastreven van onze legitieme belangen. De details van deze bedrijven en de diensten die ze leveren zijn:

  • Critiqom Ltd van Document House, Strathclyde Business Park, Phoenix Crescent, Bellshill, ML4 3NJ, Verenigd Koningkrijk. Critiqom levert briefafdruk- en postdiensten aan NCO Europe, zodat we sommige van uw persoonlijke gegevens veilig naar de cliënt kunnen sturen, om de cliënt in staat te stellen onze correspondentie af te drukken en naar u te mailen.

Alle verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door NCO Europe en de hierboven genoemde leveranciers worden gedaan in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en we nemen alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven en veilig worden verwerkt.

Aangezien NCO Europe de gegevensverwerker is, zullen wij onze cliënt op de hoogte brengen van alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat zij, de gegevensbeheerder, nauwkeurige en actuele informatie hebben.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 6 jaar nadat het dossier van de klant bij ons gesloten is, om onze cliënt de diensten te bieden die vereist zijn volgens onze contractuele overeenkomst met hen. Rekeningafsluiting kan gebeuren als wij een volledige betaling van het openstaande saldo ontvangen, het bereiken van een schikkingsovereenkomst of het sluiten van de rekening bij NCO Europe door de cliënt en het herroepen ervan.

Mogelijk zijn wij ook verplicht om uw gegevens te verstrekken aan een toezichthouder, overheidsinstantie of kredietinformatiebureau als gevolg van een onderzoek of een klacht. Door uw gegevens 6 jaar te bewaren, kunnen wij dit doen.

Bijzondere persoonlijke gegevens

Aangezien u een geautoriseerde derde partij bent die optreedt namens een klant, hoeven wij normaal gesproken geen gevoelige persoonlijke gegevens van u op te slaan, maar er kunnen gevallen zijn waarin u het passend acht om ons op de hoogte te stellen van gezondheidsproblemen of een handicap die u eerder heeft gehad of nog steeds hebt.

Dit soort gegevens staan bekend als bijzondere persoonlijke gegevens en om ons in staat te stellen deze te verwerken, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dit te doen op het moment dat u de informatie aan ons verstrekt.

Bijzondere persoonlijke gegevens worden gedeeld met onze cliënt, aangezien zij de wettelijke eigenaar van het account en de gegevensbeheerder zijn, maar deze worden niet gedeeld met derden.

Bijzondere persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het dossier van de klant tot 6 jaar nadat het dossier is gesloten, of totdat u ons laat weten dat u niet langer instemt met het verwerken van deze gegevens, waarna het wordt verwijderd.

Wat zijn uw rechten op uw gegevens?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten met betrekking tot hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe u er toegang tot kunt krijgen.

U heeft het recht op toegang tot de gegevens die NCO Europe over u bezit en informatie over hoe deze worden verwerkt. U kunt deze informatie gratis opvragen en wij zullen binnen 30 dagen reageren met een kopie van alle gegevens die wij over u hebben.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als het doel waarvoor ze worden verwerkt door NCO Europe niet langer geldig is, of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. U heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens in te trekken en deze gegevens te laten wissen.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u kunt verzoeken dat NCO Europe u uw persoonlijke gegevens in een elektronisch formaat verstrekt, zodat u deze gegevens vervolgens naar andere bedrijven toe kunt sturen. U kunt ook verzoeken dat NCO Europe deze gegevens voor u doorgeeft aan andere bedrijven en we zullen dit doen wanneer dat praktisch mogelijk is en u ons de details heeft verstrekt waar de gegevens naartoe moeten worden gestuurd.

U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren als u van mening bent dat de gegevens die door NCO Europe worden bewaard, onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons op de hoogte stellen van eventuele verschillen in uw persoonlijke gegevens en we zullen onze gegevens dienovereenkomstig bijwerken indien dit nodig is, evenals onze cliënt en relevante derden op de hoogte brengen van de aangebrachte wijzigingen.

U heeft het recht om NCO Europe te beperken in het verwerken van u gegevens als u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens van u opslaan zonder de juistheid ervan te verifiëren, u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, of als we de persoonlijke gegevens niet langer hoeven op te slaan, maar u wilt niet dat de gegevens worden gewist omdat u deze nodig heeft om een ​​rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat NCO Europe geen legitieme gronden heeft om uw gegevens te verwerken of dat de verwerking onrechtmatig is.

U kunt één van de hierboven omschreven rechten uitoefenen door ons te schrijven op het adres bovenaan deze kennisgeving, door ons een e-mail te sturen op correspondence@ncoeurope.com of door ons te bellen op 0330 060 1500. Als u contact met ons opneemt, geef dan als het mogelijk is uw NCO Europe referentie nummer op.

Hoe kunt u een klacht in dienen?

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop NCO Europe uw gegevens heeft verwerkt, inclusief met betrekking tot de hierboven uiteengezette rechten, kunt u contact opnemen met ons klant ervarings team door hen te schrijven op het adres bovenaan de brief, door ze te bellen op 0330 060 1122 of door ze te e-mailen op complaints@ncoeurope.com.

Als u niet tevreden bent met de reactie van het klant ervarings team of als u denkt dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office (ICO) door hun website te bezoeken https://ico.org.uk/concerns/ of door ze te bellen op 0303 123 1113.

U kunt ook contact opnemen met Joanne Cowens, de functionaris voor gegevensbescherming van NCO Europe, door haar te bellen op 0330 060 1494 of door haar te e-mailen op joanne.cowens@ncoeurope.com.

)
Wilt u met een teamlid van ons spreken?
Bel ons op 0800 5227200
Dichtbij