Voorwaarden

NCO online-betalingsvoorwaarden

algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de online betalingsfaciliteiten van NCO Europe bevestigt u deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online betaalpas transacties die bij NCO Europe worden gedaan. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de online betalingsmogelijkheden.

NCO Europe kan deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing op alle daaropvolgende transacties met NCO Europe.

Online betalingen

1. Het gebruik van de online betalingsmogelijkheden op onze website geeft aan dat u deze voorwaarden accepteert. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van onze online betalingsfaciliteiten. Alle online betalingen zijn onderworpen aan deze voorwaarden.

2. Uw betaling komt normaal gesproken binnen 24 uur op uw online NCO-account. Voor vertraagde betalingen zijn wij niet aansprakelijk.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor betalingen die naar de verkeerde rekening worden gestuurd omdat u onjuiste informatie gebruikt heeft, maar zullen er alles aan doen om dergelijke betalingen door te sturen als we ze vinden.

4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de betaling om welke reden dan ook wordt geweigerd of afgewezen door uw creditcard of bankpas aanbieder.

5. Als uw betaalpas aanbieder de betaling weigert, is NCO Europe niet verplicht dit onder uw aandacht te brengen. U dient bij uw bankpas, creditcard of debetpas aanbieder te controleren of de betaling van uw rekening is afgeschreven.

6. De gegevens die u verstrekt tijdens online betalingstransacties worden veilig bewaard door NCO Europe of onze elektronische handels aanbieder onder de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming en de bescherming persoonsgegevens wet 2018 en in overeenstemming met de PCI Gegevens beveiligings standaard (PCI DSS) en zullen alleen worden gebruikt voor het vastleggen van uw betaling en voor boekhoudkundige activiteiten. Uw gegevens worden vertrouwelijk en met de grootste zorg en respect behandeld. We houden ons aan de principes van de Algemene verordening gegevensbescherming en de bescherming persoonsgegevens wet 2018. En zorgen ervoor dat de gegevens voor geen andere doeleinden worden gebruikt en aan geen enkele derde worden bekendgemaakt, behalve met betrekking tot gegevens die moeten worden verstrekt aan de elektronisch handels van NCO Europe aanbieders, die deze informatie namens NCO Europe verwerkt. In beperkte, uitzonderlijke omstandigheden kan NCO Europe worden vereist om gegevens aan andere derden bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te voldoen aan de wet. De e-handels aanbieder bewaart enkele persoonlijke gegevens zodat we toegang hebben tot betalingsgegevens in geval van vragen of onvolledige betalingsgegevens. Alle door u opgegeven creditcard- of bankpasgegevens worden niet volledig bewaard. Informatie wordt slechts gedurende een redelijke periode bewaard en vervolgens veilig vernietigd.

7. In geen geval is NCO Europe aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen van het gebruik, de resultaten van het gebruik van deze site, websites die zijn gelinkt aan deze site, of het materiaal of de informatie op een of alle dergelijke sites, of ze nu gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorieën en of ze al dan niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8. Terugbetalingen, indien van toepassing, worden gedaan op de bankpas of creditcard die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt. Eventuele terugbetalingen zullen worden gedaan in overeenstemming met het beleid en de procedures van NCO Europe tegen het witwassen van geld.

Pci Dss 1

Welkom op onze website.

Om deze site te kunnen gebruiken, moet NCO uw basisinformatie vastleggen en opslaan. Hierdoor kunt u de site gebruiken zonder dat u elke keer uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

NCO zal deze informatie niet gebruiken voor marketingdoeleinden en uw informatie is vertrouwelijk tussen u, uw schuldeiser en NCO Europe. Als u het niet begrijpt of als u er niet mee akkoord gaat dat NCO Europe uw basisinformatie opslaat, kunt u deze site niet gebruiken.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het volgende:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik.Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Hoe werkt deze website?

"Cookies",  Zijn kleine tekstbestanden die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst.

Ze worden gebruikt om websites efficiënter te laten werken. Deze site maakt gebruik van cookies.

Deze stellen ons in staat om de duur van uw bezoek aan de site te bepalen en u uit te loggen, indien nodig om veiligheidsredenen. Met deze cookies wordt geen persoonlijke informatie van uw pc verzameld of opgeslagen.

Hoe nauwkeurig is de informatie?

Noch wij, noch derden kunnen enige garantie of garantstelling geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover is toegestaan ​​door de wet.

Hoe veilig is de website?

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.

Wie is de beheerder van de website?

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in een licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de tekst, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd en die niet het eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Kan ik een kopie van mijn account bewaren?

U mag uittreksels alleen afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal. U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het dan ook niet verzenden of opslaan op een andere website of in een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Overige informatie over het gebruik van deze website

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te bieden. Dat betekent niet dat wij de website(s) aanbevelen. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

)
Wilt u met een teamlid van ons spreken?
Bel ons op 0800 5227200
Dichtbij